Khari Johnson-Ricks Studio Image

Khari Johnson-Ricks

MFA Thesis Exhibition Fall 2019

Khari Johnson-Ricks

b. Montclair, Nj USA

Montclair State University BFA Animation/ Illustration

Concentration: Painting

madebykhari.tumblr.com

  • Khari Johnson-Ricks Thesis Image
  • Khari Johnson-Ricks Thesis Image