Lang Zhang portrait

Lang Zhang

Studio 330

langzhang.art

Hunan, China

BFA, CAFA, Beijing, China

Concentration: Sculpture

Projected Graduation: Fall 2017

Zhang
Zhang
Zhang